Разрешения

 


Разрешение на строительство от 06.10.2017 г.

Разрешение на строительство от 06.10.2017 г. с изменениями № 1 от 16.05.2019 г.